Pre fanúšikov

Záložky na stiahnutie

Renesančno-barokové vyznania

 

Ach tyranko srdce mého proč si mne tak ranila

 

O tyranko srdce mého, proč si mne tak ranila,

proč si mému srdci mdlému velkú žalost vrazila.

 

Ach, umírám, ach, omdlévám, nešťastná milovnice!

Tvojou láskou sem sklamaný, falešná podvodnice.

...

 

Ján Kollár: Národnie spievanky 2 – Piesne meštianske a panské

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1095/Kollar_Narodnie-spievanky-2-Piesne-mestianske-a-panske/7

 

 

Kdo chce vediet

...

Láska tedy na nic dobré

človeka nedovede,

ale ješte mnohokráte

od dobrého odvede.

Škodí človeku na zdraví

i život ukracuje,

sen odnímá, srdce trápí,

veselosti zbavuje.

...

 

Ján Kollár: Národnie spievanky 2 – Piesne meštianske a panské

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1095/Kollar_Narodnie-spievanky-2-Piesne-mestianske-a-panske/7

 

Alia

...

O, drakšia dieučička než zlato,

tebú jest mé serdce jato,

k tobe má láska pravá

nemení se

v žádnem čase;

dej, Bože, ať vždy zustáva!

...

 

Kódex Jána Fanchaliho Jóba

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/88/Fanchali-JobJobdeFanchali_Kodex-Jana-Fanchaliho---Joba/8

 

 

Daroval’s mne Bože...

...

Ja praudu ríci mohu,

tajiti to nemohu,

miluji tebe jako sama sobe;

...

 

Kódex Jána Fanchaliho Jóba

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/88/Fanchali-JobJobdeFanchali_Kodex-Jana-Fanchaliho---Joba/7

© 2017 Helena Murčeková